Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών (CSLab)

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συγκρότημα Γαιόπολις

Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων

ΤΚ 415 00, Λάρισα

Τηλ: +30 2410 684596

E-mail: gadam-at-uth.gr (Δρ. Γεώργιος K. Αδάμ)