Τα μέλη του ερευνητικού εργαστηρίου είναι έμπειροι και ειδικευμένοι ερευνητές με εκτεταμένη εμπειρία σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα σχετικά με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και τις εφαρμογές των υπολογιστικών συστημάτων σε ζητήματα και προβλήματα προγραμματισμού και τεχνικής υποστήριξης αυτών. Διαθέτουν ισχυρούς δεσμούς με τη βιομηχανία με συνεχιζόμενες συνεργασίες σε διάφορους τομείς. Το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου υποστηρίζεται συμπληρωματικά τόσο από εξειδικευμένο εξωτερικό προσωπικό, όσο και από υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες για την επιτυχή υλοποίηση των ερευνητικών στόχων.

 

Μέλη του Τμήματος

Αδάμ Γεώργιος –  Καθηγητής
Διευθυντής του Εργαστηρίου

Ο Δρ. Αδάμ Γεώργιος είναι πιστοποιημένος Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός Μηχανικός, κάτοχος διπλώματος από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας της Βουλγαρίας (integrated master, 1989) και διδακτορικού τίτλου στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Strathclyde, Ηνωμένο Βασίλειο (1993). Υπήρξε μέλος Ηλεκτρομηχανολογικής Εταιρείας Κατασκευών Μηχανών (1987-1995) και έχει ασκήσει το επάγγελμα ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός Μηχανικός (1998-2003). Υπήρξε μέλος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας (2002-2019). Σήμερα είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε περισσότερα από 100 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στον τομέα της Πληροφορικής. Είναι μέλος τεχνικών επιτροπών και επιστημονικών ενώσεων (συμπεριλαμβανομένων του ΤΕΕ και των IEEE και ACM). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον σχεδιασμό συστημάτων υπολογιστών, στις αρχιτεκτονικές και τις εφαρμογές υπολογιστών, στα λειτουργικά συστήματα, στα συστήματα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο και στη μηχατρονική.

Προσωπική Ιστοσελίδα

Γερογιάννης Βασίλης – Καθηγητής

Ο Δρ. Βασίλης Γερογιάννης είναι Καθηγητής, Πρόεδρος στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Παν/μίου Θεσσαλίας. Συνεργαζόμενος Καθηγητής με το Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο. Επισκέπτης Καθηγητής στο IPAG Business School (Γαλλία). Μηχανικός Πληροφορικής, κάτοχος διδακτορικού στην Τεχνολογία Λογισμικού από το Παν/μιο Πατρών. Από το 1992 συμμετέχει σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά έργα. Συγγραφέας 120 δημοσιεύσεων με πληθώρα ετεροναφορών. Επιμελητής/κριτής σε διεθνή περιοδικά. Πρόεδρος οργανωτικής/επιστημονικής επιτροπής και προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνή συνέδρια. Έλαβε βραβείο καλύτερης εργασίας σε δύο διεθνή συνέδρια. Είναι Μέλος ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ, Μέλος Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας, Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας Ερευνητικού Κέντρου ΙΑΣΩΝ Παν/μίου Θεσσαλίας, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, Μέλος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ και Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΕ.

Προσωπική Ιστοσελίδα

Λιόλιος Νικόλαος – Καθηγητής

Ο Δρ. Λιόλιος Νικόλαος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Παν/μίου Θεσσαλίας. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος  της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (2001). Επίσης κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Western Michigan University, USA (1993) και ΜΔΕ στη Βιομηχανική Τεχνολογία από το Western Michigan University, USA (1982). Έχει λάβει ερευνητική υποτροφία από το Western Michigan University, και τιμητική ερευνητική υποτροφία Ramble από το Wayne State University, USA. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Master in Computer Science του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο StaffordShire της Αγγλίας. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στον τομέα της Πληροφορικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης προτύπων, αλγόριθμοι και αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας.

Προσωπική Ιστοσελίδα

Σάββας Ηλίας – Καθηγητής

Ο Δρ. Σάββας Ηλίας σπούδασε Μαθηματικά στο Α.Π.Θ., και πήρε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα MSc in Computer Science στο University of Dundee, Scotland. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το University College Dublin, National University of Ireland, School of Computer Science με τίτλο “Scheduling and Assignment of CPU-Intensive Tasks on Large Heterogeneous Distributed Systems”. Η παρούσα θέση του είναι τακτικός Καθηγητής στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ερευνητική του δραστηριότητα των τελευταίων ετών επικεντρώνεται στις τεχνικές παράλληλου, πολυπήρηνου, κατανεμημένου αλλά και κβαντικού προγραμματισμού στην περιοχή της μηχανικής μάθησης. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά και έχει διατελέσει General Chair στο διεθνές συνέδριο “19th IEEE WETICE”. Είναι μέλος του Program Committee πολλών διεθνών συνεδρίων. Επίσης, είναι invited speaker του IEEE 9th International Conference CICN 2017. Τέλος, έχει διατελέσει και διατελεί guest editor διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

Προσωπική Ιστοσελίδα

Αβραμούλη Δήμητρα – Λέκτορας

Η κα Αβραμούλη Δήμητρα είναι Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, κάτοχος πτυχίου από το Πανεπιστήμιο Πατρών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (2000) , και Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών (Τομέας Λογισμικού Υπολογιστών) του Πανεπιστημίου Πατρών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (2003). Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως Μηχανικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστών στις επιχειρήσεις ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (2001-2004) και ALPHA BANK (2004-2008). Υπήρξε Μέλος (Καθηγητής Εφαρμογών) του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας (2008-2019). Σήμερα είναι Λέκτορας στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή συνέδρια και έχει συμμετάσχει στην δημιουργία εκπαιδευτικού συγγράμματος. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στον προγραμματισμό και στις έξυπνες εφαρμογές.

Προσωπική Ιστοσελίδα

Κουτσονικόλα Βασιλική – ΕΔΙΠ

Η Δρ. Κουτσονικόλα Βασιλική εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής από το ΑΠΘ (2001), Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2003), και διδακτορικού διπλώματος στις “Τεχνικές Ομαδοποίησης Δεδομένων του Παγκόσμιου Ιστού”, από το ΑΠΘ (2009). Έχει διατελέσει Καθηγήτρια Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια (2013-2016) και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2003-2006 και 2010-2013), καθώς και ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας (2017-2019). Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: πληροφοριακά συστήματα, αλγόριθμοι ομαδοποίησης δεδομένων, οργάνωση και διαχείριση δεδομένων, υπηρεσίες καταλόγου.

Προσωπική Ιστοσελίδα

Μπάλια Αναστασία – ΕΔΙΠ

Η κα Μπάλια Αναστασία εργαζόταν ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και πλέον από τον Νοέμβριο 2023 ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ). Είναι κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχ/κου και Μηχ/κου Η/Υ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1998) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Γραφικές Τέχνες- Πολυμέσα» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2012). Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον Προγραμματισμό και την Ασφάλεια Πολυμεσικών Δεδομένων.

Προσωπική Ιστοσελίδα

Στυλιανός Τηλέμαχος – ΕΤΕΠ

Ο κ. Στυλιανός Τηλέμαχος εργάζεται ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2019). Είναι κάτοχος πτυχίου Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ (2000). Έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα σπουδών του ΜΔΕ στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2014) και το ΜΔΕ Μηχανικών Η/Υ και  Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και Internet of Things στο ΤΕΙ Θεσσαλίας (περίοδος συγγραφής διπλωματικής εργασίας). Έχει εργαστεί ως Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων στον ιδιωτικό τομέα (1999-2000, 2004-2010) καθώς και στο ΤΕΙ Θεσσαλίας ως επιστημονικός συνεργάτης (2007-2016). Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τους τομείς των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και ειδικότερα το διαδίκτυο των πραγμάτων, πλατφόρμες IoT και εφαρμογές e-health, ενσωματωμένα συστήματα, οπτοηλεκτρονική, μικροεπεξεργαστές, αρχιτεκτονική υπολογιστών, οπτικές επικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών.

Προσωπική Ιστοσελίδα

Συνεργάτες Ερευνητές

Μάργαρης Αθανάσιος

Ο Δρ. Μάργαρης Αθανάσιος έλαβε το Πτυχίο Φυσικής του ΑΠΘ το 1992, το Μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Computer Science από το Πανεπιστήμιο του Sheffield το 1995 και το Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2003. Το αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής ήταν η μελέτη χαοτικών εκλυστών και μη γραμμικών συστημάτων με νευρωνικά δίκτυα. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως Λέκτορας Π.Δ. 407 σε Τμήματα ΑΕΙ διδάσκοντας μαθήματα Φυσικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Πληροφορικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στο χώρο της μαθηματικής φυσικής, της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και των νευρωνικών δικτύων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 εργασίες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει συγγράψει 5 βιβλία στο χώρο της πληροφορικής και των εφαρμοσμένων μαθηματικών και μεταφράσει άλλα 16 σε συναφή αντικείμενα απο την αγγλική στην ελληνική γλώσσα. Την τρέχουσα χρονική περίοδο εργάζεται ως Λέκτορας / Επίκουρος Καθηγητής Π.Δ. 407 στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπική Ιστοσελίδα

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Μήτσιου Νικόλαος

Μεταπτυχιακός Φοιτητής | email: nikomits5 -at-uth.gr
Σύντομο βιογραφικό

Quantum Computing Group – QGreece  

Our goal is to create an open ecosystem for quantum technologies and quantum software and algorithms so that anyone interested can easily be a part of it. The goal of this group is to learn and diffuse quantum computing as well as to participate and contribute to the research on this topic.

See more