Μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών CSLab με το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Π.Θ.

Το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο κοινής ερευνητικής δράσης στον τομέα της ανάπτυξης φαρμάκων με...