Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το ερευνητικό εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών CSLab και τα μέλη του, στο πλαίσιο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, είναι σε θέση να υποστηρίξει την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών από υποψήφιους/ες των οποίων τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν στους ερευνητικούς...

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ερευνητικού Εργαστηρίου CSLab και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σήμερα 19 Απριλίου 2021 υπεγράφη Μνημόνιο διετούς συνεργασίας μεταξύ του Ερευνητικού Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο διευθύνεται και εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή καθηγητή Αδάμ Γεώργιο, και...

Ενσωμάτωση του ερευνητικού εργαστηρίου CSLab στα ερευνητικά εργαστήρια του ιδρύματος

Προσθήκη του ερευνητικού εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών (CSLab) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στα ερευνητικά εργαστήρια (https://ee.uth.gr/el/laboratories) της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας...

Memorandum of Understanding between the Computer Systems Research Laboratory (CSLab) and the Department of Cybernetics and Biomedical Engineering at the VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic

Memorandum of Understanding was signed between the Computer Systems Research Laboratory (CSLab) of the Digital Systems Department at the University of Thessaly, Greece, directed and represented by Adam Georgios, Associate Professor, and the Department of Cybernetics...